Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.48% (17 lượt)
01
   1.04% (12 lượt)
02
   1.39% (16 lượt)
03
   1.13% (13 lượt)
04
   1.48% (17 lượt)
05
   0.95% (11 lượt)
06
   1.48% (17 lượt)
07
   1.39% (16 lượt)
08
   1.22% (14 lượt)
09
   1.56% (18 lượt)
10
   1.13% (13 lượt)
11
   0.78% (9 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   1.13% (13 lượt)
14
   1.39% (16 lượt)
15
   0.95% (11 lượt)
16
   0.78% (9 lượt)
17
   1.13% (13 lượt)
18
   1.39% (16 lượt)
19
   0.61% (7 lượt)
20
   1.30% (15 lượt)
21
   0.61% (7 lượt)
22
   1.13% (13 lượt)
23
   0.69% (8 lượt)
24
   0.61% (7 lượt)
25
   1.04% (12 lượt)
26
   0.78% (9 lượt)
27
   1.13% (13 lượt)
28
   0.43% (5 lượt)
29
   1.48% (17 lượt)
30
   0.43% (5 lượt)
31
   0.95% (11 lượt)
32
   0.95% (11 lượt)
33
   0.69% (8 lượt)
34
   0.87% (10 lượt)
35
   0.26% (3 lượt)
36
   1.22% (14 lượt)
37
   0.52% (6 lượt)
38
   0.87% (10 lượt)
39
   1.22% (14 lượt)
40
   0.87% (10 lượt)
41
   1.30% (15 lượt)
42
   1.30% (15 lượt)
43
   1.04% (12 lượt)
44
   1.13% (13 lượt)
45
   0.78% (9 lượt)
46
   0.69% (8 lượt)
47
   0.87% (10 lượt)
48
   1.13% (13 lượt)
49
   0.87% (10 lượt)
50
   0.95% (11 lượt)
51
   1.13% (13 lượt)
52
   1.56% (18 lượt)
53
   0.78% (9 lượt)
54
   1.04% (12 lượt)
55
   1.13% (13 lượt)
56
   1.48% (17 lượt)
57
   1.30% (15 lượt)
58
   0.52% (6 lượt)
59
   1.13% (13 lượt)
60
   0.87% (10 lượt)
61
   0.61% (7 lượt)
62
   1.56% (18 lượt)
63
   0.95% (11 lượt)
64
   0.69% (8 lượt)
65
   1.30% (15 lượt)
66
   1.30% (15 lượt)
67
   0.87% (10 lượt)
68
   0.95% (11 lượt)
69
   0.78% (9 lượt)
70
   1.22% (14 lượt)
71
   0.95% (11 lượt)
72
   1.56% (18 lượt)
73
   0.95% (11 lượt)
74
   1.48% (17 lượt)
75
   1.30% (15 lượt)
76
   0.61% (7 lượt)
77
   0.61% (7 lượt)
78
   1.13% (13 lượt)
79
   1.04% (12 lượt)
80
   0.61% (7 lượt)
81
   0.69% (8 lượt)
82
   0.95% (11 lượt)
83
   0.87% (10 lượt)
84
   1.13% (13 lượt)
85
   0.95% (11 lượt)
86
   1.30% (15 lượt)
87
   0.69% (8 lượt)
88
   1.13% (13 lượt)
89
   0.69% (8 lượt)
90
   1.04% (12 lượt)
91
   0.69% (8 lượt)
92
   0.78% (9 lượt)
93
   1.48% (17 lượt)
94
   0.69% (8 lượt)
95
   0.61% (7 lượt)
96
   0.69% (8 lượt)
97
   0.78% (9 lượt)
98
   0.95% (11 lượt)
99
   1.04% (12 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 05/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

08( 4 Lần )Tăng 3
69( 4 Lần )Tăng 1
77( 4 Lần )Tăng 1
27( 3 Lần )Tăng 2
31( 3 Lần )Tăng 1
40( 3 Lần )Giảm 1
47( 3 Lần )Tăng 2
53( 3 Lần ) Không tăng
65( 3 Lần ) Không tăng
82( 3 Lần )Tăng 1
95( 3 Lần )Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

08 ( 7 Lần )Tăng 3
65 ( 7 Lần )Tăng 1
98 ( 6 Lần )Tăng 1
03 ( 5 Lần ) Không tăng
04 ( 5 Lần )Tăng 1
40( 5 Lần ) Không tăng
55( 5 Lần ) Không tăng
68( 5 Lần ) Không tăng
82( 5 Lần )Tăng 1
99( 5 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

65 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
69 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      ( 10 ngày )
56      ( 10 ngày )
58      ( 10 ngày )
96      ( 10 ngày )
54      ( 8 ngày )
61      ( 8 ngày )
76      ( 8 ngày )
97      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
18 Lần 1
07 Lần 6
6 Lần 5
19 Lần 1
8 Lần 6
28 Lần 8
8 Lần 1
311 Lần 3
13 Lần 2
49 Lần 2
8 Lần 4
515 Lần 2
14 Lần 1
67 Lần 5
10 Lần 1
715 Lần 5
12 Lần 0
811 Lần 3
11 Lần 1
916 Lần 1