Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01043 | Thứ ba, ngày 04/06/2024
01020710131924

Jackpot 1: 54.037.387.650 đồng
Jackpot 2: 3.553.778.750 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1054.037.387.650đ
Jackpot 213.553.778.750đ
Giải nhất1840.000.000đ
Giải nhì1221500.000đ
Giải ba2181350.000đ
Kỳ vé #01042 | Thứ bảy, ngày 01/06/2024
06243031474901

Jackpot 1: 51.723.546.150 đồng
Jackpot 2: 3.296.685.250 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1051.723.546.150đ
Jackpot 203.296.685.250đ
Giải nhất840.000.000đ
Giải nhì706500.000đ
Giải ba1444550.000đ
Kỳ vé #01041 | Thứ năm, ngày 30/05/2024
04070812233145

Jackpot 1: 49.053.378.900 đồng
Jackpot 2: 4.674.090.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1049.053.378.900đ
Jackpot 214.674.090.000đ
Giải nhất2940.000.000đ
Giải nhì1092500.000đ
Giải ba1961750.000đ
Kỳ vé #01040 | Thứ ba, ngày 28/05/2024
01252937405450

Jackpot 1: 47.522.322.750 đồng
Jackpot 2: 4.503.972.650 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1047.522.322.750đ
Jackpot 204.503.972.650đ
Giải nhất1140.000.000đ
Giải nhì628500.000đ
Giải ba1506750.000đ
Kỳ vé #01039 | Thứ bảy, ngày 25/05/2024
15223839435320

Jackpot 1: 44.500.277.100 đồng
Jackpot 2: 4.168.189.800 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1044.500.277.100đ
Jackpot 204.168.189.800đ
Giải nhất840.000.000đ
Giải nhì547500.000đ
Giải ba1260750.000đ