Kết quả xổ số điện toán Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00777 | Thứ hai, Ngày 03/06/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 17
042
881
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 33
021
698
050
006
Giải nhất
40Tr: 4
Giải nhì
210K: 121
151
608
119
514
380
898
Giải nhì
10Tr: 10
Giải ba
100K: 92
699
857
626
628
492
995
649
006
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 70
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 598
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 4824

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00776 | Thứ sáu, Ngày 31/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
041
146
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 35
641
008
928
874
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 102
067
472
175
755
872
170
Giải nhì
10Tr: 7
Giải ba
100K: 86
855
089
098
630
707
286
960
019
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 56
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 396
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3387

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00775 | Thứ tư, Ngày 29/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 126
368
126
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 58
477
410
745
611
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 98
098
608
206
528
836
750
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 147
625
520
657
322
617
029
466
470
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 25
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 839
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3610

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00774 | Thứ hai, Ngày 27/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 16
896
253
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 108
211
224
982
519
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 202
476
782
701
173
530
459
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 142
328
324
172
939
298
073
410
133
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 42
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 604
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 5776

Kết quả xổ số Max 3D

Kỳ vé #00773 | Thứ sáu, Ngày 24/05/2024
MAX 3DSỐ QUAY THƯỞNGMAX 3D+
Đặc biệt
1Tr: 36
465
479
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 41
780
250
206
786
Giải nhất
40Tr: 31
Giải nhì
210K: 75
362
233
606
552
222
075
Giải nhì
10Tr: 1
Giải ba
100K: 58
209
706
218
094
500
445
480
018
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải tư
1Tr: 63
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệtGiải năm
150K: 417
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, BaGiải sáu
40K: 3690