Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01206 | Chủ nhật, ngày 02/06/2024
020713232545

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 02/06/2024
Giá trị Jackpot: 24.397.894.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot024.397.894.000đ
Giải nhất1810.000.000đ
Giải nhì1280300.000đ
Giải ba2095230.000đ
Kỳ vé #01205 | Thứ sáu, ngày 31/05/2024
040815233140

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 31/05/2024
Giá trị Jackpot: 22.426.387.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot022.426.387.500đ
Giải nhất3010.000.000đ
Giải nhì1282300.000đ
Giải ba1895130.000đ
Kỳ vé #01204 | Thứ tư, ngày 29/05/2024
042125273539

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 29/05/2024
Giá trị Jackpot: 20.570.219.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot020.570.219.000đ
Giải nhất2410.000.000đ
Giải nhì1113300.000đ
Giải ba1959430.000đ
Kỳ vé #01203 | Chủ nhật, ngày 26/05/2024
040911141927

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 26/05/2024
Giá trị Jackpot: 18.585.169.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot018.585.169.500đ
Giải nhất2710.000.000đ
Giải nhì1412300.000đ
Giải ba2209630.000đ
Kỳ vé #01202 | Thứ sáu, ngày 24/05/2024
021415172340

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 24/05/2024
Giá trị Jackpot: 16.892.502.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot016.892.502.000đ
Giải nhất2010.000.000đ
Giải nhì996300.000đ
Giải ba1710330.000đ