Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00424 | Thứ ba, Ngày 04/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
962
746
2 Tỷ0
ĐB Phụ
746
962
400Tr0
Nhất
396
725
629
412
30Tr0
Nhì
789
208
483
895
611
473
10Tr2
Ba
256
869
927
146
380
620
510
756
4Tr2
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr50
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K502
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5228

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00423 | Thứ bảy, Ngày 01/06/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
657
097
2 Tỷ0
ĐB Phụ
097
657
400Tr0
Nhất
376
177
121
555
30Tr0
Nhì
156
113
102
211
715
629
10Tr8
Ba
952
976
288
461
568
932
789
399
4Tr27
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr74
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K463
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K6241

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00422 | Thứ năm, Ngày 30/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
479
372
2 Tỷ0
ĐB Phụ
372
479
400Tr1
Nhất
517
809
163
624
30Tr2
Nhì
161
880
695
616
381
585
10Tr10
Ba
703
500
777
075
045
576
749
246
4Tr6
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr60
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K769
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4682

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00421 | Thứ ba, Ngày 28/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
343
229
2 Tỷ0
ĐB Phụ
229
343
400Tr0
Nhất
258
218
479
835
30Tr14
Nhì
426
018
238
899
964
521
10Tr5
Ba
220
318
632
953
416
541
388
204
4Tr14
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr67
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K703
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5844

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00420 | Thứ bảy, Ngày 25/05/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
371
239
2 Tỷ0
ĐB Phụ
239
371
400Tr0
Nhất
270
633
859
723
30Tr0
Nhì
070
392
525
784
621
024
10Tr5
Ba
437
934
699
041
464
657
518
090
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr35
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K407
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K3564