KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 04/06/2024

Thứ baNgày: 04/06/2024
13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
86127
G.1
95915
G.2
86841
37274
G.3
10829
19458
85562
07521
85701
70057
G.4
1080
3809
6267
5179
G.5
5260
6110
9746
1518
6504
4996
G.6
942
278
257
G.7
15
82
18
55
ChụcĐơn Vị
01,4,9
10,52,82
21,7,9
3 
41,2,6
ChụcĐơn Vị
55,72,8
60,2,7
74,8,9
80,2
96
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 03/06/2024
Thứ haiNgày: 03/06/2024
19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
35024
G.1
46369
G.2
76603
27648
G.3
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.4
7020
8676
3089
5912
G.5
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.6
225
813
825
G.7
78
48
45
15
ChụcĐơn Vị
03,9
10,2,3,4,5
20,4,52
33
41,5,82
ChụcĐơn Vị
5 
69
76,7,8,9
80,6,8,92
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 02/06/2024
Chủ nhậtNgày: 02/06/2024
1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
27070
G.1
02994
G.2
36292
52317
G.3
07937
14608
10458
06213
58868
17285
G.4
6972
5496
2027
0066
G.5
9438
1307
9291
6736
0777
0712
G.6
000
718
703
G.7
99
90
48
11
ChụcĐơn Vị
00,3,7,8
11,2,3,7,8
27
36,7,8
48
ChụcĐơn Vị
58
66,8
70,2,7
85
90,1,2,4,6,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 01/06/2024
Thứ bảyNgày: 01/06/2024
2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
12612
G.1
12229
G.2
52445
78001
G.3
35540
84186
27880
36730
86783
11313
G.4
4189
8855
7970
2800
G.5
8482
7801
1359
6659
5441
4180
G.6
019
239
877
G.7
70
49
68
19
ChụcĐơn Vị
00,12
12,3,92
29
30,9
40,1,5,9
ChụcĐơn Vị
55,92
68
702,7
802,2,3,6,9
9 
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 31/05/2024
Thứ sáuNgày: 31/05/2024
14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
06102
G.1
01933
G.2
05985
82337
G.3
66092
09778
31470
86344
51339
93810
G.4
6817
0115
8527
9928
G.5
8786
2182
3849
8794
2860
3424
G.6
109
070
092
G.7
35
72
90
04
ChụcĐơn Vị
02,4,9
10,5,7
24,7,8
33,5,7,9
44,9
ChụcĐơn Vị
5 
60
702,2,8
82,5,6
90,22,4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 30/05/2024
Thứ nămNgày: 30/05/2024
11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
98932
G.1
74989
G.2
63943
68861
G.3
14371
59962
35608
24625
99816
03229
G.4
5752
1244
3526
3796
G.5
9831
9248
3552
9192
2768
1230
G.6
512
138
128
G.7
12
84
68
32
ChụcĐơn Vị
08
122,6
25,6,8,9
30,1,22,8
43,4,8
ChụcĐơn Vị
522
61,2,82
71
84,9
92,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/05/2024
Thứ tưNgày: 29/05/2024
7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
60031
G.1
50514
G.2
09514
54630
G.3
36198
03676
41622
63989
83565
13439
G.4
8127
7042
3981
9883
G.5
4909
7503
1143
5354
5950
6000
G.6
666
096
210
G.7
07
20
52
49
ChụcĐơn Vị
00,3,7,9
10,42
20,2,7
30,1,9
42,3,9
ChụcĐơn Vị
50,2,4
65,6
76
81,3,9
96,8