KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 17/06/2024

Thứ haiNgày: 17/06/2024
12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
00002
G.1
89539
G.2
65196
14242
G.3
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.4
1790
4909
3532
7588
G.5
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.6
959
746
249
G.7
22
72
17
03
ChụcĐơn Vị
02,3,7,9
172
22
30,2,4,8,9
42,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3,9
64,5
72
88
90,1,62,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 16/06/2024
Chủ nhậtNgày: 16/06/2024
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
17597
G.1
14213
G.2
82057
25910
G.3
34016
95620
66695
91089
19149
96769
G.4
6324
9371
9341
9350
G.5
2516
2437
5066
6839
9669
4629
G.6
254
366
156
G.7
70
32
96
81
ChụcĐơn Vị
0 
10,3,62
20,4,9
32,7,9
41,9
ChụcĐơn Vị
50,4,6,7
662,92
70,1
81,9
95,6,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/06/2024
Thứ bảyNgày: 15/06/2024
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
40369
G.1
61635
G.2
85885
89164
G.3
82363
05118
15616
00383
01112
13463
G.4
4569
1845
1353
4889
G.5
2173
0478
0898
7159
1769
3106
G.6
121
026
567
G.7
13
77
96
52
ChụcĐơn Vị
06
12,3,6,8
21,6
35
45
ChụcĐơn Vị
52,3,9
632,4,7,93
73,7,8
83,5,9
96,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/06/2024
Thứ sáuNgày: 14/06/2024
16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
80287
G.1
34741
G.2
16604
76482
G.3
80163
33022
10306
28950
52944
14753
G.4
8777
0545
3401
4633
G.5
2108
0141
8279
6228
8145
6843
G.6
716
160
396
G.7
59
09
12
90
ChụcĐơn Vị
01,4,6,8,9
12,6
22,8
33
412,3,4,52
ChụcĐơn Vị
50,3,9
60,3
77,9
82,7
90,6
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/06/2024
Thứ nămNgày: 13/06/2024
20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
29826
G.1
13498
G.2
63321
15802
G.3
27738
56163
93997
37190
12592
30960
G.4
7699
2850
6191
4221
G.5
0718
9433
5262
1981
5778
0943
G.6
179
216
075
G.7
98
35
48
02
ChụcĐơn Vị
022
16,8
212,6
33,5,8
43,8
ChụcĐơn Vị
50
60,2,3
75,8,9
81
90,1,2,7,82,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/06/2024
Thứ tưNgày: 12/06/2024
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
86255
G.1
11249
G.2
87129
59903
G.3
95365
98371
70344
83998
20757
20659
G.4
2837
7870
1969
4974
G.5
1254
9846
0925
0356
8262
2283
G.6
675
532
661
G.7
54
64
15
84
ChụcĐơn Vị
03
15
25,9
32,7
44,6,9
ChụcĐơn Vị
542,5,6,7,9
61,2,4,5,9
70,1,4,5
83,4
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/06/2024
Thứ baNgày: 11/06/2024
12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
17409
G.1
34794
G.2
02491
77554
G.3
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.4
6405
9973
3742
9996
G.5
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.6
460
970
823
G.7
07
53
52
14
ChụcĐơn Vị
00,5,7,9
14,5
21,2,3
31,7
42,4
ChụcĐơn Vị
50,2,3,4,5
60,4
70,32
8 
91,3,4,6